Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Informace ke Covidové zóně

Datum publikování: 30.11.2020

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. informuje, že s účinností od 28.11.2020 jsme z důvodu výskytu pozitivních výsledků testů na Covid-19 u našich uživatelů zřídili na dvou z našich oddělení tzv. Covid zónu. Jedná se o izolační sekce, kde se náš personál pohybuje v kompletním vybavení ochranných pomůcek za dodržení přísných hygienických opatření.
Jsme v úzké spolupráci s Ostravskou krajskou hygienou. O vzniklé situaci jsme okamžitě informovali nejen našeho zřizovatele, ale i Krajský úřad.
Ostatní oddělení jsou z preventivních důvodů uzavřena, je zde omezen pohyb uživatelů mimo oddělení. Uživatelé mohou chodit pouze na zahradu dle stanoveného rozpisu a časového harmonogramu. Drobné nákupy a další potřeby pro naše uživatele jsou zajišťovány našim personálem.
Rovněž možnost donášky balíčků stále trvá, rozšířili jsme příjem balíčků o další den, tj. úterý, čtvrtek, sobota od 9 – 13 hod. Pokyny k balíčkům jsou uvedeny v příloze této zprávy.
I nadále máme nastaveny nejvyšší možné preventivní opatření, aby nedocházelo k rozšiřování nákazy.
Personální podstav kvůli pracovním neschopnostem zaměstnanců, nařízené izolaci personálu a preventivním karanténním opatření zaměstnanců řešíme zvýšeným úsilím všech stávajících zaměstnanců, kteří se věnují poskytování péče a zajišťování provozu zařízení ze všech svých sil, a to i nad rámec svých pracovního úvazků.
Obracím se touto cestou současně i na rodinné příslušníky našich uživatelů, aby byli shovívaví k našim zaměstnancům při svých požadavcích na rozšíření rozsahu a četnosti plnění jejich požadavků na zajišťování péče svých blízkých a využili tuto situaci zejména k jejich psychické podpoře uživatelů prostřednictvím telefonních nebo skypovacích rozhovorů.
Děkuji všem za nabízenou pomoc, spolupráci a optimistickou podporu pro zvládnutí této náročné, krizové situace našich uživatelů a zaměstnanců, kterou nepochybně zvládneme.

Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel

 

Informace ke covidovému stavu Vám podá:PhDr. Jarmila Holášková, vedoucí sociálního útvaru
mob.: 731 459 248, tel.: 599 505 068, holaskova@dpd.ovanet.cz