Mezigenerační spolupráce podpořena Nadací ČEZ

Datum publikování: 20.05.2019

Od listopadu 2018 do konce května 2019 probíhá za finanční podpory Nadace ČEZ (ve výši 50.000,- Kč) projekt zaměřený na mezigenerační spolupráci, do kterého byly zapojeny 4 ostravské školky, a to  MŠ Bohumínská, MŠ Firemní, MŠ  Liščina a MŠ Špálova. V rámci projektu probíhalo několik setkání v rozsahu jednoho měsíce, kdy děti předškolního věku z jedné školky a naši senioři z Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. se zapojili do společného výtvarného tvoření. Každé setkání probíhalo v dopoledních hodinách a bylo vždy zaměřeno na různou výtvarnou činnost prostřednictvím jednoduchých výtvarných technik. Na každém setkání se vytvářelo dílo (výrobek) na stanovené téma. Každé aktivity se zúčastnilo 20 seniorů a 20 dětí. Hlavním smyslem aktivit nebyl výsledek, ale proces, tj. vzájemná spolupráce seniorů a dětí, jejich kontakt a komunikace, která vedla k vzájemnému poznávání a předávání zkušeností. Zároveň docházelo k citovému naplňování osamocených a deprivovaných seniorů. Hotová výtvarná díla zůstávala účastníkům jako milá vzpomínka na tyto aktivity.