Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Podmínky návštěv v zařízení s účinností od 22.11.2021

Datum publikování: 31.10.2021

Podmínky návštěv v zařízení s účinností od 22.11.2021 ruší všechny dosavadní Příkazy ředitele ohledně návštěv.

Informujeme Vás, že na základě:

 • mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.11.2021 s č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN platné s účinností od 22.11.2021, kterým se omezují návštěvy u poskytovatelů sociálních služeb,

se omezují návštěvy uživatelů v našem zařízení tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní     doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 Režimová opatření v zařízení:

 • návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin;
 • délka doby návštěvy u uživatele není omezena;
 • počet návštěvníků na 1 uživatele ve stejný čas je omezen na 2 osoby;
 • návštěva probíhá pouze na pokoji uživateli nebo na zahradě zařízení;
 • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník recepce:
 • dezinfekce rukou;
 • tělesná teplota nižší než 37 st. C;
 • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
 • vyplnění čestného prohlášení;
 • předložení dokladu, kopie, sms zprávy, potvrzením nebo čestným prohlášením o naplnění povinnosti výše uvedených podmínek pro vstup do zařízení uvedených v bodech 1) až 7) a ověřením totožnosti prostřednictvím osobního dokladu.

Upozorňujeme návštěvníky, že testování PCR testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v zařízení NEPROVÁDÍME.

Pro dotazy k průběhu a realizaci návštěv se v  rámci běžné pracovní doby obracejte na vedoucí sociálního útvaru: PhDr. Jarmila Holášková, DiS. – 731 459 248, holaskova@dpd.ovanet.cz

Děkuji za Vaši spolupráci, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel

 

Cestne-prohlaseni-navsteva-9.7.21