Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Omezení návštěv v zařízení s účinností od 20.3.2021

Datum publikování: 19.03.2021

Informujeme Vás, že na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2021 č. 297 o přijetí krizového opatření, omezujeme návštěvy našich uživatelů s účinností od 20.3.2021 v zařízení následovně:

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že se osoba navštěvující uživatele podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

a po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének] a dodržuje další režimová opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

Režimová opatření v zařízení:

 • návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 21:00 hodin;
 • délka návštěvy u uživatele je omezena na max. 30 minut;
 • počet návštěvníků je omezen na maximální počet 2 osob na 1 uživatele ve stejný čas;
 • návštěva probíhá pouze na pokoji uživatele, u dvoulůžkového pokoje musí být použita dělící zástěna;
 • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník recepce:
 • dezinfekce rukou;
 • tělesná teplota nižší než 37 st. C;
 • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
 • vyplnění čestného prohlášení;
 • předložení dokladu, kopie nebo sms zprávy o naplnění povinnosti výše uvedených bodů a) až c) nebo o provedeném POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

Pokyny pro zájemce o testování prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v zařízení DPS Kamenec:

 • testování je bezplatné;
 • testování probíhá v pondělí až pátek v době od 10:00 do 11:00 hodin a pondělí až středa od 13:00 do 14:00 hodin, o víkendech a státních svátcích – NETESTUJEME;
 • maximální kapacita testovaných osob je 20 osob denně, není stanoven rezervační systém, recepce vydává každému zájemci po jednom číslu v pořadí 1 – 20;
 • testování probíhá v prostoru naproti recepce;
 • testovanou osobu testujeme nanejvýše 1 x za 3 dny;
 • testování provádí zdravotní pracovník, který je zaměstnancem Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., a který je řádně seznámen s postupy odběru;
 • výsledek testu bude sdělen testované osobě za 15 minut;
 • testovaná osoba je povinna před zahájením odběru předložit vyplněné Čestné prohlášení testované osoby, které zároveň slouží jako podklad o provedeném testování a návštěva jej předkládá před realizací návštěvy v DPS Kamenec pracovníkovi recepce.

Organizace si vyhrazuje právo netestovat v případě nedostatečného množství testů.

 

Děkuji za Vaši spolupráci

Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel

 

Čestné prohlášení testované osoby
Čestné prohlášení – návštěvy
Seznam odběrových míst PCR Testy