Pokyny pro návštěvy ke klientům

Datum publikování: 20.07.2020

Z důvodu prevence rizika nákazy COVID-19 , vydává ředitel DPS Kamenec závazný příkaz ředitele, který zahrnuje pokyny, jak by měla probíhat návštěva rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob uživatelů v našem zařízení s účinností od 8.7.2020. Prosím všechny osoby, které se chystají na návštěvu do našeho zařízení, aby se nejprve seznámili s níže uvedeným Příkazem ředitele:

Příkaz ředitele č. 5 pokyny pro návštěvy našeho zařízení s účinností od 8.7.2020

Příloha č. 1 PŘ 1_2020 čestné prohlášení_návštěvy

Povinností návštěvy je nosit po celou dobu návštěvy jakoukoli roušku na obličeji.

Kontakty na vedoucí oddělení dostupné v pracovní dny 8 – 15 hod:

1.patro   Mgr. Karin Fojtíková                    mob.:  734 375 881         tel.: 599 505 024       fojtikova@dpd.ovanet.cz

2.patro   Mgr. Soňa Rúberová                     mob.: 734 375 888          tel.: 599 505 013       ruberova@dpd.ovanet.cz

3.patro   Mgr. Radka Poláková                    mob.: 734 375 876          tel.: 599 505 025       polakova@dpd.ovanet.cz

4.patro   Mgr. Milena Kantorová                 mob.: 734375 860           tel.: 599 505 021        kantorova@dpd.ovanet.cz

0.patro   Mgr. Jarmila Holášková, DiS.     mob.: 731 459 248           tel.: 599 505 068       holaskova@dpd.ovanet.cz