Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Dary a dárci

Jak poskytnout dar organizaci?

Peněžní dary je možné poskytnout buď účelově nebo neúčelově. Předmět daru je nutné dohodnout s vedením organizace. Vedení organizace vždy sepisuje s dárcem písemnou smlouvu.

Využívá se standartní smlouvy již schválené zřizovatelem nebo vlastní smlouvy dárce, když v tomto případě může dojít k podpisu takové smlouvy jen tehdy, když k nabytí daru udělil zřizovatel v souladu s § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předchozí písemný souhlas.

Poznámka: Při poskytnutí daru si v našem případě mohou fyzické i právnické osoby snížit daňovou povinnost u daně z příjmů.

Pokud je dárcem fyzická osoba, odpočet ze základu daně z příjmů lze uplatnit minimálně pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně.

V případě, že dárcem je právnická osoba, odpočet ze základu daně z příjmů lze uplatnit v rozsahu minimálně 2 000 Kč a maximálně 5 % v úhrnu ze základu daně. Odpočet daně není možný, vykazuje-li dárce ztrátu nebo základ daně ve výši, která neumožňuje plné uplatnění daru. Odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Pokud jste se rozhodli dar organizaci poskytnout, kontaktujte:

Ing. Šárka Kutějová, marketinkový pracovník, tel. č.: 599 505 016, kutejova@dpd.ovanet.cz

Děkujeme všem dárcům, kteří nám dar již poskytli:

Rok 2021:

ELEKTROTRANS a.s. je společnost patřící mezi jedničky na českém trhu v zajišťování komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří výstavba, projekce a inženýring vedení VVN na hladinách 110, 220 a 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN/NN, a to jak v oblasti projekce, tak i realizace. Jako člen skupiny VINCI Energies, působící pod mezinárodní značkou Omexom, disponujeme velkým zázemím a možností získávat a sdílet informace a zkušenosti z celého světa z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.

ALP ECOLOGY s.r.o.

Martin Starý (OSVČ)

MUDr. Darja Kadlecová s.r.o

SteriBox s.r.o.

Statutární město Havířov

Karel Mráze, Petr Jílek, Martina Hrbáčková, Jakub Slavík, Ing. Václav Tesarčík, Ing. Aleš Tudja, Hamšík Petrová Lucie

Rok 2020:

Jan Výtisk, Jana Franková, Ing. Michal Bojko, Eva Lenartová, Kamil Bárta, Renáta Hettenbergerová, Mgr. Kateřina Zajícová

OZO Ostrava s.r.o.

Nutricia a.s.

HARTMAN – RICO a.s.

dm drogerie markt s.r.o.

TPO GROUP, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s.

Rok 2019:

Ing. Václav Tesarčík, Ivana Bartová, Magdaléna Roženková, Taťána Rovanová, Naděžda Paťorková, Martina Štefková, Věra Zimmermannová,

Richard Mlýnek, Mgr. Taťána Kršíková, Anna Valentová, Ing. Jiří Valový, Mudr. Hana Andielová, Bc. Kateřina Hmurová, Marcela Gabzdylová

LAKUM-GALMA a.s.

MUDr. Mařádek Jan, s.r.o.

Korejské občanské sdružení v ČR

SALSE TAXATIO a.s.

UNTRACO, v.o.s.