Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí

Máte-li zájem stát se našim klientem, zkontaktujte prosím naše pracovnice:

Mgr. Blanku Janoškovou, na telefoně  599 505 076, na mobilu 603 118 407, prostřednictvím e-mailu janoskova@dpd.ovanet.cz nebo osobně v kanceláři č. 122 nebo

Bc. Martinu Procházkovou, na telefoně č. 599 505 043, na mobilu 734 375 837, prostřednictvím e-mailu prochazkova@dpd.ovanet.cz nebo osobně v kanceláři č. 148.

Pracovnice od Vás zjistí:

  • zda spadáte do cílové skupiny,
  • co od služby očekáváte,
  • v jaké míře jste soběstečný(á),
  • v jakém časovém rozsahu je nástup do zařízení aktuální.

Následně Vám pracovnice vydají Kontaktní formulář, který nám spolu s Vyjádřením lékaře doručte. S vypsáním formuláře Vám může pomoc jakákoliv Vám důvěryhodná osoba nebo naši pracovníci. Nezapomeňte však formulář vlastnoručně podepsat. Vámi veškeré informace jsou pro nás důvěrné a uchováváme je dle platných zákonů.

Poté bude Vaše žádost posouzena a bude-li vyhodnocena jako urgentní a opodstatněná a v rámci NAŠÍ DATABÁZE ČEKATELŮ POTŘEBNÁ, budete navštíveni našimi pracovníky k dojednání podrobností a následně zařazení do pořadníků čekatelů. Od tohoto momentu buďte připraveni k možnému stěhování do našeho zařízení.

Následně obdržíte několik informačních materiálů, které Vám pomohou se připravit na stěhování a na následné využívání našich služeb.

Zájemcům o naši službu na jejich žádost provedeme komentovanou prohlídku našeho zařízení. Ukážeme Vám oddělení, nahlédnete na pokoj uživatele, seznámíte se se společnými prostorami (jídelna, klubovna, místnosti pro terapie).

Mějte na paměti, že jste povinni nám oznamovat jakékoliv změny Vámi uvedené, tímto zrychlíte a zefektivníte možnost rychlejšího přijetí do našeho zařízení.

Pro další otázky nás neváhejte kontaktovat!