Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie

Nový Domov – penzion pro důchodce na ulici Bohumínská byl otevřen 23. října roku 1975, zároveň zde byla přivítána první obyvatelka penzionu jednaosmdesátiletá důchodkyně z Hranečníku. K dispozici bylo 121 bytových jednotek pro 200 uživatelů, lékařská služba, společné stravování atd. V tisku „Ostravský večerník“ jsme se mohli, v duchu tehdejších poměrů, dočíst také, že „Penzión je určen pro všechny staré lidi v Ostravě, kteří odvedli kus poctivé práce ve veřejných a stranických funkcích, …“

Autor první místní kroniky nám zanechal informaci o nedodržení termínu dokončení ze strany stavební firmy a k datu otevření nebyl předán „… blok A, na kterém se nacházely společenské místnosti, ale hlavně kuchyně a jídelna a tudíž obyvatelé nemají zajištěno stravování.“

Přes počáteční těžkosti domov zajišťoval péči o ostravské seniory.  Do roku 1991 spadalo zařízení pod Městský ústav sociálních služeb Ostrava. Od 1. 1. 1992 se Domov – penzion pro důchodce stal rozpočtovou organizací. Základním předmětem činnosti bylo: „Poskytování ústavní péče starým a zdravotně postiženým občanům v rozsahu a za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 182/1991 Sb.“

S účinností od 1. 1. 2001 byla z rozpočtové organizace zřízena organizace příspěvková.

Dnešní název „Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace“ včetně změn vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, nabyl účinnosti 1. 1. 2007. Tímto zákonem se vymezil hlavní účel zřízení a předmět činnosti: „Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb domova pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“  Penziony pro důchodce byly tedy transformovány na domovy pro seniory.

Během let 2007 až 2009 prošlo zařízení náročnou rekonstrukcí, po které vznikla bezbariérová moderní budova.  Uživatelům během rekonstrukce byly poskytovány služby v náhradních prostorách.

Od roku 2010 byla v rámci dobrovolnictví navázána spolupráce s organizací Adra, která zajišťuje dobrovolníky pro obohacení volného času našich uživatelů.

V letech 2010 – 2011 postupně zařízení rozšiřovalo doplňkové činnosti o minimarket, výrobu, obchod a služby, čištění a praní textilu a oděvů a provoz nestátního ambulantního zdravotnického zařízení – pracoviště fyzioterapeuta.

V listopadu roku 2011 byl zahájen provoz půjčovny kompenzačních pomůcek jak pro uživatele domova, tak pro širokou veřejnost.

V polovině roku 2014 bylo realizováno zateplení celé budovy za účelem snížení její energetické náročnosti, v rámci něhož Domov získal novou barevnou fasádu.

Dnešní kapacita 197 míst Domova pro seniory Kamenec dnes téměř shodná s kapacitou při vzniku Domova – penzionu pro důchodce, což bylo 200 lůžek.  V průběhu času bylo nejméně míst v době rekonstrukce, bylo to 98, poté se opět postupně navyšoval  až na současný stav.