Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet pro rok 2018: Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Moravskoslezský kraj poskytl našemu zařízení pro rok 2018 účelovou dotaci  ve výši 16.448.000,– Kč účelově určenou k financování sociální služby.