Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet pro rok 2020: Schválený rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu: Středněnobý výhled rozpočtu_2021-2022

V roce 2020 nám Moravskoslezský kraj poskytl účelovou dotaci ve výši 275.000,- Kč, v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na pořízení 5 ks rotačního návinu prostěradel, které zefektivňují hygienickou péči o imobilní uživatele, zlepšují jejich zdravotní stav při hojení dekubitů a zvyšují prevenci proti jejich vzniku. Zároveň díky rotačnímu návinu prostěradel byla usnadňena personálu péče v oblasti polohování a přesunů těchto uživatelů.

Moravskoslezský kraj poskytl našemu zařízení v roce 2017 účelovou dotaci ve výši 11.072.000,- Kč a pro rok 2018 účelovou dotaci  ve výši 16.448.000,– Kč účelově určenou k financování sociální služby.

V roce 2019 nám Moravskoslezský kraj poskytl účelovou dotaci ve výši 100.000,- Kč, v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na realizaci projektu „Zavedení konceptu paliativní péče“. Paliativní péče je moderní specializovaný koncept péče o lidi v závěru života nebo s diagnózou nevyléčitelné nemoci. Zaměřuje se na snižování utrpení a bolesti a mírnění zatěžujících symptomů. Hledá možnosti a způsoby, jak zajistit kvalitní život až do jeho konce. Cílem projektu je zajistit kvalitnější péči o uživatele prostřednictvím odborněji vzdělaného personálu, tj. sociálních pracovníků, pracovníků přímé péče a zdravotnických pracovníků. Čím dříve je paliativní péče zahrnuta do celkové péče o těžce nemocného klienta, tím více prospěchu z ní klient i jeho blízcí získají. Paliativní péče je vhodným nástrojem pro zajištění dostupné péče odpovídající potřebám a zároveň přáním nemocných.

V roce 2018 nám Moravskoslezský kraj poskytl účelovou dotaci ve výši 320.000,- Kč, v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, na pořízení 4 ks rotačního návinu prostěradel, které zefektivňují hygienickou péči o imobilní uživatele, zlepšují jejich zdravotní stav při hojení dekubitů a zvyšují prevenci proti jejich vzniku. Zároveň díky rotačnímu návinu prostěradel byla usnadňena personálu péče v oblasti polohování a přesunů těchto uživatelů.

V roce 2017 byly z programu Moravskoslezského kraje: Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pořízeny 3 koupací lůžka a 3 sprchovací panely s výlevkou (dotace ve výši 414 000,- Kč)  pro zefektivnění poskytování hygienických služeb uživatelů našeho zařízení,  kteří již mají vysokou závislost na péči druhých osob. Zároveň se zlepšily i podmínky pro zachování důstojnosti a intimity uživatelů a usnadnily péči personálu o tyto uživatele. Nově pořízené koupací vany a sprchovací panely lépe vyhovují potřebám uživatelů, kteří nemohli využívat původní masážní, zabudované vany, které svým vysokým okrajem byly pro uživatele nepřístupné  a svou velikostí objemu zároveň i nebezpečné. Uživatelé a pracovníci jsou s nově pořízenými koupacími lůžky a sprchovacími panely velmi spokojeni a zaznamenali jsme i větší počet realizovaných úkonů v oblasti celkových koupelí.

Projekt EU_přeshraniční spolupráce_SR-ČR