Kvalita

Kvalita poskytovaných služeb je pro nás velmi důležitá a pro zjištění její úrovně, máme zavedené interní a externí nástroje.

Jednou ročně provádíme písemné vyhodnocení naplňování veřejného závazku DPS Kamenec ve spolupráci všech útvarů organizace, a to prostřednictvím:

 • naplňováním individuálních plánů uživatelů,
 • naplňování plánů péče uživatelů,
 • dotazníků spokojenosti uživatelů,
 • dotazníků spokojenosti spolupracujících osob,
 • dotazníků spokojenosti zaměstnanců,
 • analýzy podnětů ke kvalitě poskytované služby,
 • analýzy počtu a příčin pádů uživatelů,
 • analýzy počtu a příčin dekubitů uživatelů,
 • naplňování nutričního standardu,
 • statistiky obložnosti,
 • statistiky cílové skupiny,
 • a dalších analýz, statistik, zpráv a aktivit, které směřují ke zvyšování kvality poskytované služby uživatelům a vytváření příjemného pracovního prostředí zaměstnancům.

Pro měření míry kvality využíváme tyto externí nástroje: Značku kvality, E-Qalin, Audity kontinence uživatelů a opakované Supervize v oblasti Bazální stimulace.