Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Zásady poskytované služby

  1. Máme úctu ke stáří a respektujeme pocit přirozeného života
  2. Komunikujeme s uživatelem slušně a důstojně
  3. Nasloucháme názorům a přáním uživatele
  4. Respektujeme soukromí uživatele a snažíme se o zachování důvěry
  5. Upřednostňujeme individuální přístup k uživateli
  6. Podporujeme soběstačnost uživatele
  7. Spolupracujeme aktivně s rodinou uživatele
  8. Udržujeme bezpečné a čisté prostředí
  9. Poskytujeme služby kvalifikovaným personálem s celoživotním vzděláváním
  10. Pracujeme jako jeden tým

Naše motto:

  „Aktivita, kvalita, seberealizace – náš společný cíl v chápání stáří“