Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

Co poskytujeme

Pobytovou službu seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně) dle potřeb uživatele a individuálně dojednané podpory a pomoci. Dále poskytujeme zdravotní a rehabilitační péči, sociální poradenství a poradenství nutričního terapeuta.

Komu poskytujeme

Seniorům, kteří potřebují z důvodu svého věku, zdravotního stavu nebo nepříznivé sociální situace pomoc s péčí. Ředitel organizace může ve výjimečných případech udělit výjimku a příjmout zájemce, který nespadá do cílové skupiny.

Kde poskytujeme

V Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na adrese Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava, na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, na jednopokojových nebo dvoupokojových garsoniérách.

Kdy poskytujeme

Ihned při uvolnění kapacity a splnění ubytovacích kritérií na základě rozhodnutí ubytovací komise o poskytnutí služby.

Kdo poskytuje

Tým odborných zaměstnanců sociálního, ošetřovatelského, zdravotního, stravovacího, ekonomického a provozního útvaru.

Jaké služby

Pro naše klienty zajišťujeme ubytování v plně vybavených pokojích, dbáme na jejich úklid a na celkovou čistotu prostředí. Snažíme se o navození domácího a bezpečného prostředí. Nebráníme se jakýmkoliv změnám, ať už se týkají osobité výzdoby pokoje nebo malování, či přestěhování do pokoje s lepším výhledem. Klient má u nás dostatek prostoru k soukromí a přesto mnoho příležitostí k sociálnímu kontaktu s vrstevníky.

STRAVOVÁNÍ

Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování dle Standardu nutriční péče. Máme vlastní kuchyň. Vaříme z místních zdrojů, regionální, tradiční pokrmy dle přání a doporučení našich klientů. Dbáme na estetiku podávání pokrmů a na hygienické předpisy.

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Jsme hrdi na naši širokou nabídku poskytovaných aktivit a terapií. Vyškolení pracovníci přesně ví, jakým způsobem a kterou činností zaujmou naše klienty tak, aby docházelo u nich k posilování a upevňování schopností a k prevenci izolovanosti. Do volnočasových aktivizačních činností umíme zapojit nejen dobrovolníky a studenty, ale i rodinné příslušníky. Najdete u nás ateliér, retro-místnost, učebnu, vypalovací pec, deskové hry, ptáčky, rybičky a další zvířátka, sportovní a rehabilitační náčiní, hudební nástroje, multifunkční relaxační místnost, PC učebnu a další prostory ke smysluplnému trávení volného času.

PARTNERSTVÍ

Rodinný příslušník je pro nás zdroj informací o našem klientovi, prostředek jak se klientovi více přiblížit a nástroj k poskytnutí odpovídající péči. Snažíme se o čitelnost naší služby tak, aby naši klienti měli možnost do jejího průběhu zasahovat, posoudit její efektivnost z námi dostupných zdrojů a informací a cítili se zapojeni do jejího průběhu poskytování.

PÉČE

Jsme komplexní službou, která klientovi zajistí pomoc v oblasti sebepéče, dohlédne na jeho zdravotní stav, pomůže mu s výživou, provede rehabilitaci a poskytneme bezpečné a útulné prostředí mezi svými vrstevníky. Nechceme nahrazovat domácí péči ani nemocnici ani hospic.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Informace najdete zde……..Zajištění zdravotní péče

PALIATIVNÍ PÉČE

Informace najdete zde…….Paliativní péče