Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti uživatele služby jsou zakotveny v Pravidlech soužití, která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby a jsou obsaženy ve směrnici ředitele.

Pravidla soužití

Jejich opakované porušování je důvodem k ukončení smlouvy.