Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá vyřízení podané žádosti a následné přijetí žadatele do Domova seniorů Komárov?

Od podání Kontaktního formuláře až po zařazení mezi čekatele je 30 denní doba. Od této doby trvá v průměru 3 roky než Vás přijmeme do zařízení. Tuto lhůtu prodlužují čekatelé, kteří službu de facto nepotřebují v tuto chvílí, ale žádost si raději podají s tím, že ji využijí až v budoucnu, např. při zhoršení zdravotního stavu.

Kolika-ti lůžkové pokoje se ve Vašem zařízení nachází?

Máme k dispozici 115 jednolůžkových a 41 dvoulůžkových pokojů. Rozdíl je i v ceně pokojů, přičemž jednolůžkové pokoje jsou dražší.

Jsou ve Vašem zařízení stanovené návštěvní hodiny?

Doporučený čas návštěv je od 9,00 hod do 21,00 hod. U uživatelů zařazených v paliativní péče je možnost návštěv a přenocování kdykoliv.

Je možné si rodiče vzít například na víkend k sobě domů?

Ano, možné to je, návštěvy našich uživatelů v rodině podporujeme. Doporučujeme tento odchod nahlásit nejméně den dopředu kvůli odhlášení stravy. 

Vaří se u Vás na domově nebo máte jídlo dovážené?

Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.  má svoji vlastní kuchyni, kde se připravují veškerá jídla pro uživatele i zaměstnance v různých dietách a mechanických úpravách. Máme zavedený nutriční standard, který je důležitým nástrojem pro měření kvality poskytované služby.

Může si klient dovést své osobní věci, například obrázky, křeslo, rámečky s fotografiemi, zkrátka věci, na které byl doposud zvyklý a měl je rád?

Ano, může.

Je na pokoji televizor?

Televizor není základním vybavením pokoje, ale v pokojích jsou televizní přípojky a uživatel si může donést do zařízení vlastní televizor. Pokud uživatel nemá možnost vlastního televizoru, může televizi sledovat ve společných kulturních místnostech.

Zajišťujete praní osobního oblečení pro klienty?

Ano, zajišťujeme. Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. má svou vlastní prádelnu.

Jak ve Vašem domově klienti tráví volný čas?

Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. zaměstnává aktivizační pracovnice, které se uživatelům věnují v dopoledních i odpoledních hodinách. Aktivity jsou různorodé a přizpůsobené individuálně uživatelům.

Bude s mými rodiči pravidelně cvičeno?

Ano, bude. Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. má své vlastní rehabilitační  pracovníky a zároveň možnost pravidelného skupinového cvičení 3 x týdně.

Jak je to u Vás s lékaři?

Naše zařízení má vybudovanou ambulanci, ve které se střídají různí lékaři. Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.  navštěvují praktiční lékaři, psychiatři, dermatolog aj.. 

Musí mít uživatel u Vás zřízený trvalý pobyt? 

Ne, nemusí. Toto rozhodnutí závisí na uživatelovi.

Jaká je kapacita domova?

Kapacita domova činí 197 uživatelů.

Přijímáte uživatele upoutané na lůžko?

Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o.  zajišťuje péči o osoby plně odkázané na druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný. 

Je v domově přes noc zdravotní sestřička?

Ano, v noci je přítomna 1 zdravotní sestra a 6 pečovatelek (pečovatelů). 

Jak získat formuláře k přijetí?
Osobně na recepci v zařízení Domov seniorů Kamenec, Slezská Ostrava, p. o. nebo na našich webových stránkách.