Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Nejlepší Domov pro seniory V Česku

Datum publikování: 08.06.2020

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. byl opět vyhodnocen jako nelepší domov pro seniory v Česku. Toto vyplývá z provedeného šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, realizovaný v domově v rámci Značky kvality v sociálních službách. Domov opětovně dosáhl na 5 hvězd, které vyjadřují že nabízené služby: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, jsou v ČR na nejvyšší úrovni.

Tento úspěch na poli měření kvality z pohledu uživatele služby, je založen na udělování bodů a z něj vycházejícího přidělování hvězdiček, je o to významnější, že domov získal 1 003 z 1 020 možných bodů. Dosažený bodový výsledek je současně historicky nejvyšším výsledkem hodnocení mezi dosud více než sto certifikovanými zařízeními sociální služby v ČR. Ojedinělostí výsledku je, že historicky nevyššího počtu bodů získalo zařízení již před čtyřmi léty, kdy vedle certifikátu s 5 hvězdami dosáhlo zařízení v bodovém součtu na 950,25 bodů. Zařízení tím jednoznačně potvrdilo svou dlouhodobě poskytovanou kvalitu sociální služby svým uživatelům.

Značka kvality v sociálních službách je od roku 2011 systémem externí certifikace zařízení sociálních služeb. V systému jsou hodnoceny všechny důležité aspekty poskytování sociální služby z pohledu uživatele. Cílem je poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení očekávat. Od roku 2013 je Značka kvality v sociálních službách součástí vládního Programu Česká kvalita, který garantuje objektivitu a nezávislost seriózních značek kvality na českém trhu.

Systém hodnocení pracuje se škálou více než 300 hodnotících kritérií v 5 základních oblastech, kterými jsou ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Hodnocení vychází v prvé řadě z preferencí uživatelů, pro výsledné hodnocení jsou dále určující názory poskytovatele, zaměstnanců či rodinných příslušníků uživatelů. Potřebná data pro hodnocení kvality sociální služby jsou zjišťovány a ověřovány samotnými certifikátory na místě hodnocení. V systému hodnocení je možné získat maximálně 1 000 bodů, navíc je možné obdržet ještě 20 bonusových bodů.

O to více vyniká výsledek Domova pro seniory Kamenec, když všechny oblasti hodnocení dosáhly
5 hvězd a samozřejmě celkové hodnocení nemohlo dopadnout jinak než 5 hvězd. Absolutního bodového výsledku domov dosáhl v oblasti stravování a péče, u ostatních tří hodnocených oblastí chybělo k absolutnímu výsledku za všechny oblasti pouhých 17 bodů. Stejných 17 bodů chybí domovu na absolutní hodnocení za zařízení celkem. Celkový bodový výsledek ve výši 1 003 bodů se tak stal nejvyšším bodovým výsledkem zaznamenaný u dosud certifikovaných zařízení.

Jak uvedl ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava Juraj Chomič: „Pro naše zařízení má certifikace velký přínos, protože tento systém oceňuje nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý přístup k uživatelům, který u nás je základem vysoké kvality poskytované sociální i zdravotní služby. Výsledky certifikace vedle toho napomáhají v orientaci seniorům a jejich blízkým v otázce úrovně poskytovaných sociálních služeb, zajišťují i motivaci managementu zařízení k zvyšování kvality poskytovaných služeb.“

„Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava si dosaženého výsledku velice váží, je oceněním práce všech zaměstnanců, kteří v zařízení pracují a také závazkem do budoucna. Zlepšovat je stále co, jde o nekončící proces stálého obhajování získaných pozic v oblasti kvality a to přesto, že jsme např. v základní oblasti, která se týká poskytované péče získali maximální počet 5-ti hvězd“, řekla Jarmila Holášková, vedoucí sociálního útvaru.

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava je jedním z osmi zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

Ing. Juraj Chomič, MBA

ředitel