Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Šiření nepravdivých zpráv

Datum publikování: 06.05.2021

Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se důrazně ohrazuje proti šíření nepravdivých zpráv zveřejněných na FACEBOOKOVÉM PROFILU Toma Zemana a v této souvislosti sděluje následující:

  • Očkování v domově proběhlo u 153 uživatelů z celkového počtu 197 uživatelů. OČKOVÁNÍ BYLO DOBROVOLNÉ a tomu předcházelo podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlas s očkováním, když přílohou tohoto dokumentu je souhlas očkovaného s podáním vakcíny MODERNA proti onemocnění Covid-19 a souhlas, že se očkovaný seznámil s cílem očkování, kontraindikacemi a případnými nežádoucími účinky po podání očkovací látky.
  • V souvislosti s provedeným očkováním neevidujeme žádné úmrtí uživatele,
  • Z rozdílového počtu mezi 197 uživateli a očkovanými 153 uživateli vyplývá, že v zařízení existuje skupina neočkovaných uživatelů, kteří očkování odmítli, ze zdravotních důvodů nebylo lékařem doporučeno očkování nebo jde o uživatele, kteří mají o očkování zájem, ale z důvodu současného nedostatku vakcíny v našem zařízení jsou odkázáni na očkovací centrum.
  • Skupina neočkovaných není proti skupině očkovaných znevýhodněna.
  • Všichni uživatelé mají možnost opouštět volně zařízení kdykoliv, nejen na zahradu.